Leit

New snacks on sale now for a limited time! Use code NEW for 15% off.

Skilmálar

Almennt.

Neytendur eru hvattir til þess að lesa skilmála þessa vandlega áður en þeir versla í vefverslun VAXA, á vefsíðunni  www.vaxafarm.is.

Um notkun vefsíðu og vefverslunar VAXA gilda skilmálar þessir. Með því að nota vefsíðu og vefverslun VAXA samþykkir og viðurkennir neytandi að hann hafi kynnt sér, skilið og samþykkt, án fyrirvara, skilmála þessa, eins og þeir eru á hverjum tíma.

Hárækt ehf. (VAXA), kt. 5007171-1730, er staðsett að Lambhagavegi 19, 113 Reykjavík. Hægt er að senda skriflega fyrirspurn til VAXA um skilmálana á netfangið  info@VAXA.co.

VAXA áskilur sér rétt til þess að breyta reglum og skilmálum þessum án fyrirvara.

 

Verð.

Öll verð á síðunni eru birt með fyrirvara um prentvillur.

VAXA áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga og einnig að breyta verðum eða hætta að bjóða upp á vörutegundir fyrirvaralaust. Þetta á einnig við ef um villur í reiknireglum vefverslunar er að ræða.

 

Vörur til einkanota.

Vörurnar í vefverslun VAXA eru eingöngu til persónulegra nota. Undir engum kringumstæðum er heimilt að stunda endursölu á vörum VAXA án tilskilinna leyfa. VAXA áskilur sér rétt til að stöðva afgreiðslu pantana eða halda eftir hluta þeirra ef talið er að þær brjóti í bága við þessa skilmála.

 

Nákvæmni upplýsinga.

Starfsmenn VAXA leggja sig fram í hvívetna að hafa réttar réttar upplýsingar og vörumyndir í vefverslun. Hins vegar geta komið upp tilvik þar sem um minniháttar litamun eða umbúðamun getur verið að ræða. Að öðru leyti eru upplýsingar birtar með fyrirvara um innsláttarvillur eða minniháttar uppfærslutafir.

 

Greiðsluleiðir:

Hægt er að inna greiðslu af hendi í vefverslun með greiðslukorti. VAXA er eigandi vörunnar þar til andvirði hennar er að fullu greitt.

 

Lög og varnarþing:

Skilmála þessa ber að túlka í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna skilmála þessa skal það rekið fyrir héraðsdómi Reykjavíkur. Að öðru leyti en að ofan greinir gilda um skilmála þessa ákvæði gildandi laga nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, ákvæði laga nr. 16/2016 um neytendasamninga, ákvæði laga nr. 50/2000 um lausafjárkaup og ákvæði laga nr. 48/2003 um neytendakaup.

Frestir sem neytendur eiga rétt á í lögum um neytendasamninga byrja að líða þegar móttaka vöru hefur átt sér stað.